Goldman Sachs планира съкращения на персонал в инвестиционното банкиране в Азия

Разни новини

Причината е спадът в осъществените сделки в този регион
източник:investor.bg/news – Goldman Sachs планира съкращения на персонал в инвестиционното банкиране в Азия