Глобиха пловдивска фирма с 10 бона, пипнаха я с опасни химически вещества

Новини от Пазарджик Разни новини

Пловдивска фирма за перилни и почистващи материали е нарушила изискванията за начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и не е представила информация на специализирани органите, в резултат на което е била глобена с 10 хиляди лева.

Тази информация бе изнесена от РИОСВ – Пловдив, които посочиха, че само за месец юли са наложили финансови санкции и глоби от близо 88 000 лева.

От тях 70 331 лв. са преведени на общините, където се намират обекти-замърсители на околната среда. Най-голяма сума е преведена на  община Асеновград – 46  003 лв. следвана от Садово – 4 207 лв. и Пловдив – 3 088 лв. Тези средства трябва да се използват от администрациите само за реализацията на екологични проекти.

Над 180 са проверените обекти от експертите на РИОСВ – Пловдив през юли, като половината от тях са инспектирани извънредно. На фирмите са дадени 45 предписания за отстраняване на установени нарушения по прилагане на екологичното законодателство. Съставени са 6 акта за административни нередности и са издадени 11 наказателни постановления за нарушаване на екологичното законодателство, при които са наложени санкции за 42 000 лв. 

Повече от 110 проверки са извършени от експертите на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ през юли. Дадени са 18 предписания. Съставен е акт на кмета на община Сопот за допускане на нерегламентирано замърсяване в землището на града.

На „зеления“ телефон са подадени 54 сигнала, по които са извършени проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив. Голяма част от тях са неоснователни. Други , които  не са от компетентността на инспекцията са препратени до контролни органи и институции за предприемане на действия.

Снимката е илюстративна!