Глоба до 20 000 лв. за завод, замърсяващ въздуха в Асеновград (ВИДЕО)

Разни новини

В настоящата година сигнал за замърсяване на въздуха, касаещ същото предприятие в Асеновград, е постъпил в пловдивската инспекция през февруари. От началото на 2019 г. досега са извършени общо шест проверки на завод на дружество „Ганчев“ ЕООД, като последната е била осъществена на 03.05.19 г. Тя е във връзка с налагане на текуща месечна санкция за замърсяване на въздуха над допустимите норми по показател въглероден оксид, установено на база представен от предприятието доклад от собствени периодични измервания, извършени от акредитирана лаборатория.

Стартира делото срещу завода за боклук в София

Днес, 9-ти март, от 14:30 часа в Административен съд София-град стартира делото, инициирано по жалба на жители на столичния район Серди…

Два месеца по-рано на дружеството е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизпълнение на предписания. Сега предстои издаване на наказателни постановления за две нарушения. Едното наказание е налагане на имуществена санкция за неизпълнение на дадено предписание, която съгласно Закона за опазване на околната среда, е в размер от 2 000 лева до 20 000 лева. А другото е налагане на текуща месечна санкция за замърсяване на въздуха до преустановяване на замърсяването, обясниха за Actualno.com от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.