Газифицират община Смолян до 2025 година

Разни новини

До 2025 година община Смолян ще бъде газифицирана с около 9 млн. лева инвестиция, съобщи БНР. Целта е да се намали драстичнозамърсяването на въздуха.

Инвестицията е заложена да се направи в два периода – до 2020 година, когато ще се въвежда системата в областния град, и от 2021 г. до 2025 г., като обект на интервенция ще са големите села в общината – Широка лъка, Търън, Момчиловци, Смилян и Арда. Целта на газификацията в Смолян е да се намали запрашеността на въздуха от фини прахови частици.

Допустимата концентрацията с фини прахови частици в Смолян е била превишена 84 дни през 2016 и 77 дни през 2017-та година – основно през зимните месеци. От началото на януари нормата на замърсен въздух е превишавана 16 пъти. Причина за това е най-вече масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.

България