Фирма на човека, стоящ зад сделката за Общинска банка, напуска Българската петролна и газова асоциация

Разни новини

“Инса Ойл” се управлява от Георги Самуилов, чието име привлече общественото внимание покрай сделката за Общинска банка. Самуилов, който е известен с прозвището “Финансиста на “Мултигруп”, държи най-голям дял в регистрираното в Лихтенщайн дружество Novito Opportunities. Точно това дружество придоби Общинска банка за сумата от 46 млн. лева, но Самуилов всъщност има дял с акции без право на глас в Novito Opportunities.Сега Самуилов е подал писмена молба за прекратяване на членството на “Инса Ойл” в БПГА. От Асоциацията отвръщат по следния начин:

Изразяваме категоричното си несъгласие с мотивите на г-н Самуилов за напускане на асоциацията. Представител на “Инса Ойл” ООД е участвал в обсъждането на всички идеи, предложени на вниманието на работната група по подготовката на законопроекта за административното регулиране на бранша, и е бил напълно информиран за всички детайли, засягащи този проект, както и всички членове на БПГА. Поради това, внезапно появилото се нежелание от страна на тази компания да се ограничат нарушенията на нелоялните играчи на пазара и да се сложи ред в сектора, буди съмнение за действителните ѝ мотиви. Твърдо стоим на позицията си, че нелоялните търговци в отрасъла увреждат интересите на спазващите правилата участници на пазара и изкривяват конкуренцията в този бранш. Ние, членовете на БПГА, сме убедени, че позитивното отношение към проекта на Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход от страна на всеки участник на пазара на горива е ясен знак за неговото твърдо намерение да работи легално и съобразно правилата.“От БПГА посочват, че Управителният съвет на асоциацията вече е взел решение да предложи на Общото събрание на БПГА да изключи “Инса Ойл” ООД от членския състав на организацията по молба на компанията.