Фестивалът на асоциацията на рекламните агенции се премести

Разни новини

Темата на фестивала тази година е “Трансформация”
Source: Vesti.bg-Фестивалът на асоциацията на рекламните агенции се премести