ЕСО строи вътрешен електропровод между Марица изток и Бургас

Разни новини

Официалното начало на строителството на новия вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Марица изток и п/ст Бургас ще бъде поставено на 15 май на път II-53 – 800 метра преди село Тамарино, Община Стралджа, Област Ямбол.

Петкова увери: Купихме необходимите квоти емисии за ТЕЦ Марица Изток 2

Държавата е закупила необходимите квоти емисии, за да може спокойно да работи ТЕЦ „Марица Изток“ 2. Закупени са 6,5 млн. кв…

На събитието ще присъстват представители на министерството на енергетиката, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, народни представители от региона, областният управител на Област Ямбол Димитър Иванов, изпълнителният директор на Електроенергийният системен оператор Ангелин Цачев, представители на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи към Европейската комисия и други.