ЕП препоръча споразумение за асоцииране между ЕС и Великобритания

Разни новини

Като се вземат предвид червените линии, обявени от британското правителство, евентуално споразумение за асоцииране между ЕС и Обединеното кралство може да предостави подходяща рамка за техните бъдещи отношения. Това се казва в резолюцията, приета с 544 гласа „за“, 110 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Отношенията могат да се базират на четири стълба:

Евродепутати с обвинения за шуробаджанащина в ЕК

Измама, корупция, интриги. Това бяха основните обвинения на евродепутати срещу назначаването на Мартин Селмайер за генерален секретар н…

· търговия и икономически отношения (споразумение за свободна търговия);

· вътрешна сигурност;· сътрудничество във външната политика и отбраната;

ЕП създава нова комисия за финансови престъпления

В четвъртък евродепутатите решиха да създадат нова специална комисия за финансовите престъпления и укриването и избягването на данъци. …

· тематично сътрудничество, например в сферата на трансгранични научни и иновационни проекти.Евродепутатите настояват тази рамка да включва последователно управление, със солиден механизъм за уреждане на спорове.Резолюцията, подготвена от работната група на парламента относно Брекзит, подчертава уникалността на системата на ЕС, с нейните задължителни общи разпоредби, общи институции и общи механизми за надзор, правоприлагане и правосъдие. Това означава, че дори близко асоциирани държави със сходно законодателство не могат да се възползват от права, облаги и достъп до пазара в същата степен като държавите членки на ЕС.

Евродепутатите искат дългосрочна стратегия за оцеляване на пчелите и пчеларите

Евродепутатите призовават ЕС и държавите членки да инвестират повече в защита на здравето на пчелите, борба с подправянето на меда и по…

Всяка рамка за бъдещите отношения трябва да включва и зачитането на целостта на вътрешния пазар, митническия съюз и четирите свободи, без да позволява различен подход за отделните сектори (избиране на благоприятни закони на ЕС). Тя трябва да гарантира независимото вземане на решения в ЕС и правния ред на Съюза, включително ролята на Съда на ЕС.