Енергийната бедност в Европа се увеличава

Енергийната криза, предизвикана от войната на Русия в Украйна, оказва своето влияние върху гражданите на ЕС, а 9,3% от населението не успя да поддържа домовете си достатъчно топли през 2022 г. Това е скок от 6,9% предходната година, според Евростат.

Енергийната бедност в Европа нараства на фона на растящите цени на енергията, подчерта Европейският икономически и социален комитет по време на третата си годишна конференция по темата, проведена в сряда (19 юли).

Мерките, въведени по време на кризата, не успяха да се справят с проблема, който беше изострен от войната на Русия в Украйна, обяви комитетът, който е орган на ЕС, обединяващ организации на гражданското общество, групи на работодатели и профсъюзи.

„Имаме нужда от ново споразумение, подкрепено от силна политическа воля, където всички нива на управление да вървят в една посока“, каза Биба Милтовича, председател на специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктура и информационно общество“ в организацията.

Планът REPowerEU на Европейската комисия, представен през май миналата година, имаше за цел да предпази домакинствата от недостиг на енергия и успя да намали зависимостта на Европа от евтиния руски газ.

Но остават предизвикателства пред намаляването на цените, коментира Адела Тесарова, високопоставен служител в енергийния отдел на Европейската комисия, който говори на събитието.

Необходими са повече мерки за енергийна ефективност и овластяване на потребителите, добави Тесарова, която ръководи специално звено, занимаващо се с потребителите на енергия и въпросите на справедливия преход.

Добрата изолация е от ключово значение за запазване на топлината в къщите през зимата и за защита на потребителите от нарастващите сметки за енергия, но процентът на реновиране в Европа в момента е твърде нисък.

Европейската потребителска организация BEUC казва, че повишаването на процента на обновяване трябва да бъде поддържано като ключова цел в текущото преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите, с големи амбиции за минимални стандарти за енергийни характеристики.

Необходима е и по-добра комуникация за повишаване на осведомеността за ползите от обновяването, посочи Масимилиано Маскерини от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Устойчивото жилищно строителство е от съществено значение за постигане на целите на ЕС в областта на климата, но мерките, предприети на ниво ЕС и на национално ниво, трябва да избягват засилване на неравенствата, посочи той.

Киърън Прадип, координатор на коалицията „Право на енергия“, предупреди, че „енергийната бедност е структурен, системен проблем, който изисква политически решения“.

Уязвими групи от населението

Домакинствата с ниски доходи, семействата с един родител, имигрантите и хората с увреждания са изправени пред по-висок риск от енергийна бедност, подчертава комитетът. Младежите и жените също са по-застрашени.

„Трябва да гледате на енергийната бедност от междусекторна гледна точка“, каза активистката Катарина Хаберсбрунер, подчертавайки, че жените са непропорционално засегнати от енергийна бедност.

Енергийната бедност има последици за физическото и психическото здраве и може да ограничи възможностите в професионалния живот, обясни Хаберсбрунер, която работи за неправителствена организация, наречена Жените се ангажират за общо бъдеще.

Транспортната бедност – липсата на достъп до обществен или частен транспорт – също се очертава като страничен ефект от енергийната криза, според лекторите на конференцията. Въпросът нашумя през 2018 г. по време на протестите на „жълтите жилетки“ във Франция, които бяха предизвикани от покачващите се цени на горивата.

Липсата на достъп до обществен транспорт може да влоши качеството на живот, каза Мари Мартискайнен, професор в бизнес училището на Университета на Съсекс.

Андрес Барсело Делгадо, председател на постоянната група по енергетика в комитета, подчерта, че „вземащите решения трябва да вземат предвид факта, че енергията е обществена услуга и предстоящото преустройство на пазара на електроенергия трябва да гарантира, от една страна, устойчиво и надеждно снабдяване и, от друга, правото на енергия за гражданите“.

Прочети повече