Електронното здравеопазване поставя пациента в центъра на здравната система

Здраве

news picture
Технологичните постижения са създали предпоставки, които позволяват промяна на модела на здравеопазването. В него пациентът е в центъра на здравнат