ЕК: Продължителността на живота в ЕС забавя темпа си на растеж

Разни новини

Стабилното досега увеличаване на продължителността на живота е забавило темпа си. Продължават да се наблюдават големи различия както в самите държавите, така и между тях, като изоставането е особено ясно изразено при хората с по-ниско образование. Това сочи доклад на Европейската комисия (EК) за състоянието на здравеопазването н страните членки от Общността. 
Този доклад почива на сравнителни анализи на здравословното състояние на гражданите на ЕС и ефективността на здравните системи н