ЕК отблокира средствата по ОП “Наука и образование”

Разни новини

Става въпрос за 170 млн. лева. Средствата бяха спрени, след като одит показа редица нарушения при изпълнението на програмата. Спешно бяха набелязани мерки за преодоляването им, а управлението на програмата беше изведено извън ресорното министерство, като се създаде специална Изпълнителна агенция.

ЕК с висока оценка за проекти на общините Поморие и Бургас

Експерти от Европейската комисия (EК) инспектираха обекти, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 …

„Проектите не изпитаха недостиг на средства, това беше покрито от държавния бюджет, но във връзка с вече изплатените над 170 млн. следва да има възстановяване на тези пари от страна на Европейската комисия. Това са 8 проекта – кариерно ориентиране, студентски стипендии, ученическите практики, проектът “Твоят час”, който беше на най- голямата стойност“, каза Кирил Гератлиев, изп. директор на Изпълнителна агенция ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” пред БНТ.