Две трудови злополуки с фатален изход в регион Монтана през 2017 г .

Разни новини

Безопасните и здравословни условия на труд остават акцент в контролната дейност на Областната инспекция по труда. Средно по три проверки са правили инспекторите всеки работен ден през изминалата година.

23 съоръжения с пряк риск за живота и здравето на работниците са спрени през 2017 г. Съставени са близо 300 акта, влезлите в сила наказателни постановления са за 30 000 лв.