Доц. Христо Христев търси отговор на мистерията на пътното строителство на Борисов/ГЕРБ

Разни новини

Сега, дали строителството на автомагистрала ”Хемус” е достойно за филм на Discovery Channel не знам.

 Но смятам, че има една нерешима загадка, мистерия и магия на строителството в мандатите на Борисов/ГЕРБ на национално ниво, в София, Пловдив и навсякъде, която заслужава поне дузина филми, разследвания и публикации по всички възможни най-авторитетни канали, издания и поредици, белким някой намерим отговора на нарешимия, уникален и единствен въпрос: кога точно по времето на Борисов/ГЕРБ ще се построи път, на който шахтите не са дупки четири пръста под нивото на пътя или не стърчат поне четири пръста над пътя.

И как изобщо е възможно да няма един път или улица от Бай Тошово време, на който шахтите нито да стърчат, нито да са дупки, и да няма нито един път от Борисово време, на който една шахта да е нормално, гладко направена.

Признавам, че това е най-голямата загадка, пред която съм се изправял през съзнателния си живот…

Преподавателят по право в СУ доц. Христо Христев, Фейсбук