Добрич спечели 15 000 евро в конкурс за безплатен интернет на ЕК

Разни новини

Във втория конкурс по тази инициатива са кандидатствали 117 български общини, а одобрените са 63, сред които и Добрич. Общото финансиране за всички общини възлиза на 945 000 евро, което е 1,85% от бюджета на конкурса, чийто размер е 51 млн. евро.