Добра новина: НКЖИ продължава да модернизира железопътната инфраструктура

Разни новини

Днес в сградата на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) се състоя официалното подписване на договор с предмет: „Модернизацията на железопътен участък Костенец-Септември“. Събитието се проведе в присъствието на инж. Златин Крумов – заместник генерален директор ДП НКЖИ, инж. Галина Василева – директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Пламен Митов – заместник ръководител на проекта и други.

Господин Крумов изказа своята благодарност към изпълнителя по отношение на участието му в обществената поръчка, пожела успех и спорна работа занапред, както на изпълнителя и надзора, така и на ръководителя на проекта. На своите колеги също. Изпълнител на договора е ДЗЗД Костенец – Септември 2018, състоящо се от фирмите „Транс логистика“ ЕООД, „Контратас Иглесиас“ АД и „Аркада Къмпани“ АД, а неговата стойност е 379 989 739,23 лева без ДДС.

Оценката на съответствие и строителен надзор по проекта ще се извърши от Обединение ИВЕР ДЗЗД, състоящо се от фирмите „Ив контрол Варна“ ЕООД, „Етаконс“ ООД и „РПА“ ООД, като стойността на сключения договор е 8 268 287, 30 лева без ДДС.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“, който е важен елемент от коридорите на Транс-Европейската транспортна мрежа. Проектът е от стратегическо значение, не само за България, но и за по-добрата свързаност на всички държави от Югоизточна Европа. Чрез реализацията на този проект ще бъде завършено цялостното модернизиране на железопътната линия София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия.

Железопътната линия София-Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата югоизточна България. След реализирането на проекта скоростите в участъка Костенец–Септември ще бъдат както следва 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове.

Модернизация на жп участък Костенец-Септември, част от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив“ се осъществява с 85% съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

СНИМКИ от подписването на договора:

Добра новина: НКЖИ продължава да модернизира железопътната инфраструктура
Добра новина: НКЖИ продължава да модернизира железопътната инфраструктура
Добра новина: НКЖИ продължава да модернизира железопътната инфраструктура

Илюстрация на част от проекта:

Добра новина: НКЖИ продължава да модернизира железопътната инфраструктура

ВИДЕО касаещо проекта в целия му мащаб:

[embedded content]

София / България
Поставете оценка:

0

Оценка 0 от 0 гласа.