До 1000 лв. глоба за нерегистрирана кочина

Разни новини

Личните стопанства за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в областните дирекции за безопасност на храните /ОДБХ/, на чиято територия се намират, реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, уточнява novini.bg.

Предвижда се облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства. Собственикът или ползвателят на обекта ще подава до директора на ОДБХ заявление по образец чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление ще се издава входящ номер.

Който отглежда селскостопански животни в нерегистриран обект, ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв, записаха депутатите.

Въвеждат се санкции за възпрепятстване на унищожаването на болни, съмнително болни или контактни животни. Глобата ще е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, ще се налага имуществена санкция от 3000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 5000 лв.

Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Поставете оценка:

0

Оценка 0 от 0 гласа.