Детските градини в SPA столицата ни отварят

Разни новини

Детските градини в община Велинград отварят врати от 01.06.2020 г. при стриктно спазване на всички условия за гарантиране здравето и сигурността на децата и персонала. Ето част от мерките:

* Посещенията на децата нямат задължителен характер и затова няма да бъдат обвързани със социалните придобивки.

* Родителите ще трябва еднократно да подадат декларация, с която да заявят, че гарантират за доброто здравословно състояние на детето, което доброволно тръгва на детска градина.

* Отпада изискването за медицинска бележка, удостоверяваща здравето на детето. Целта е да се намалят рисковете от струпване на деца и родители пред лекарските кабинети.

* При добри метеорологични условия, обучението в детските градини ще се провежда основно на открито.

* За намаляване риска за здравето на персонала, ще бъдат осигурени всички необходими лични предпазни средства. Ще се спазва задължителна социална дистанция между отделните групи, както и между учители и родители и т.н.

* При установяване на инфекция в дадена група ще бъдат прилагани стандартните протоколи за действие в детските градини.

Поставете оценка:

1

Оценка 1 от 1 гласа.