Десислава Танева: Ако правим само площади и фонтани, няма да задържим хората по селата

Разни новини

Танева сподели, че още като влязла в парламента служителка ѝ казала: „90-те години поръчаха доклад как да направят реституция на земята и платиха за него 150 000 долара. В доклада пишело: „Вашите стопанства са диференцирани, не ги раздробявайте“. Но надделели лобистки интереси и докладът отишъл в коша“.

Експерт: Няма да има голямо поскъпване на земеделската земя тази година

Не се очаква сътресение на пазара на земеделската земя у нас през тази година. Това прогнозира председателят на Българската асоциация н…

Танева увери, че не се подготвя нов закон за земеделските кооперации, нито промени в него. Единствената процедура в момента е проектозаконът за поземлените отношения. Работата по него ще започне отново, тъй като с изтичането на срока на общественото му обсъждане на 16 януари е станало ясно, че има много отрицателни становища по неговото приемане. С този закон се е целяло да се обединят всички актове, касаещи земеделските производители, да бъдат синхронизирани текстовете, да се актуализират някои актове. За 26 години са направени 63-64 поправки. „Но очевидно е станало разминаване и не се прие“, е констатацията ѝ.Земеделските стопани споделиха огромните пречки, с които се сблъскват. Заради унищожени документи през 1994-1995 г. на бившите земеделски стопанства Йордан Балабанов сподели, че среща трудности да вземе стопански дворове. Макар да имат констативни нотариални актове, те не се признават за документи.