Депутатите захващат Закона за отбраната и въоръжените сили

Разни новини

Новите текстове предвиждат създаването на Съвместно командване на специалните операции с цел синхронизиране на системата за командване и управление на силите за специални операции на България с тази на страните – членки на НАТО.

На първо четене: Допълнителни правомощия за въоръжените сили

Парламентът прие промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на първо четене. Промените са внесени от Министерски съвет. „За…

Със законопроекта се създава възможност за изплащане на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери на военнослужещите при обективна невъзможност за осигуряването им.Предвижда се българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, да могат да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства.

В рамките на пленарното заседание депутатите ще дебатират и по окончателните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада и задължението дружествата да внасят в спецлужбите вътрешните си правила срещу прането на пари.Те ще имат обаче на разположение половин година, след като ДАНС публикува рисковете на страницата си, да ги идентифицират и да ги включат в своите фирмени правилници. На първо четене бе прието и отпадането на задължението на адвокатите да докладват на специалните служби за своите клиенти.

Повече разходи за отбрана на България, но доста по-ниски от Гърция и Румъния

През 2018 г. разходите за отбрана на България са в размер на 1 592,88 млн. лв. и представляват 1,48% спрямо БВП за 2018 г.Това става яс…