Депутатите приеха бюджетите на отделните институции – кой колко ще получи?

Разни новини

Народно събрание

Депутатите приеха финансовата рамка на Бюджет 2019 с предвидени рекордни разходи

Парламентът прие финансовата рамка на държавния бюджет за 2019 година, пр“. „За“ гласуваха 100 народни представители,…

Парламентът одобри бюджета си в размер на 1,5 млн. лева, от които 1,3 млн. лева са от собственост. Разходите на парламента през следващата година са в размер на 79, 3 млн. лева.Министерски съвет