Денят на българската просвета – празник и в жестове (СНИМКИ)

Разни новини

От две години и половина тя се занимава с глухонеми деца в София чрез литературни четения, спортни мероприятия и занаятчийство. Преди една година Паскалева основа сдружение “Вярвам в теб”, което има за цел да подпомага деца в неравностойно положение и жени, жертви на домашно усилие.

Журналистката в момента извършва ремонтни дейности на едно от общежитията в специално училище за ученици с увреден слух (СУУУС) “Проф. Дечо Денев” и на първи юни предстои да открие игротека, в която децата ще имат възможност да прекарват свободното си време след училищни занимания.Сдружение “Вярвам в теб” ще представи своите настоящи и бъдещи проекти на 12 юни 2018г. в София, където ще се проведе Среща на генералните директори за спорта в ЕС и конференция на тема:„Спортът за всички като инструмент за интеграция и мост между традиции и иновации”. Поканата Калина Паскалева е получила от Министерството на младежта и спорта.