Ден на отворените врати в Софийска районна прокуратура

Разни новини

В деня, в който се чества приемането на Търновската конституция, Софийската районна прокуратура обявява ден на отворените врати.

На 16 април кампанията ще премине под надслов „Функции и задачи на прокуратурата. Ролята на прокурора в наказателното производство”, предаде БГНЕС.

Тази година отвореният ден е ориентиран основно към учениците в началните класове, като има за цел да изгради начална представа у децата за устройството на правораздавателната система в Република България, както и да ги запознае с органите на съдебната власт и начина на тяхното функциониране и в частност – с фигурата на прокурора.

Покани са отправени и до висши учебни заведения, както и различни неправителствени организации.

В рамките на деня са предвидени различни инициативи, сред които провеждане на конкурс за детска рисунка, разиграване на симулиран съдебен процес, демонстриране на начина на функциониране на компютърната система за случайно разпределение на делата и преписките в прокуратурата и други.