“Демократична България” официално внася искане за референдум за завода за горене на отпадъци в София

Разни новини

С подписката конкретно се искат следните три неща:

Ще има ли реформаторски златен пръст за новия завод за горене на отпадъци в София?

На ниво “комисия” всички пречки пред строежа на новия завод за горене на отпадъци (бел. ред. – за оползотворяване на RDF (Refuse …

1. Референдум за изграждането в София на инсталация за изгаряне на отпадъци, финансирано с общински дълг.

2. Управлението на отпадъците в София да се приведе в съответствие с политиките на Европейския съюз, за да бъдат постигнати заложените за 2030 г. високи цели за рециклиране и депониране.3. Задължително поименно гласуване на заседанията на Столичния общински съвет.

ГЕРБ опитва да прокара завода за горене на отпадъци в София тази седмица

Докладът за одобрение на параметрите относно строежа на завода за изгаряне на отпадъци в София („Изграждане на инсталация за комб…