Децата да благодарят на родителите с будна съвест, моята е заспала

Разни новини

Докато в областта имаше грипна епидемия, а за училищата беше обявена грипна ваканция, по улиците и моловете беше пълно с ученици, които си “разменяха” вируси. Дали родителите тогава мислеха за “превенция на респираторните заболявания”? Дали бяха обърнали внимание на препоръките за ограничаване на посещенията на затворени пространства, където се събират много хора, и контролираха ли дали децата си седят в къщи с цел “превенция на респираторните заболявания”?Според мен тези писма, ако ги има, са били с цел междусрочната ваканция да стане два дни, а не един, както е предвидило Министерството на образованието и науката още преди началото на учебната 2018/2019 година. Зачудих се и друго – защо се обяснява за “постъпилите писма от родители на ученици”? Като оправдание за решението?!?Нужда от такова няма, защото Законът за предучилищното и училищното образование в чл. 105, ал. 3 е дал възможност на кметовете на общини след като уведомят началника на регионалното управление на образованието да обявяват “до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината”… С простата мотивировка, че будят тревога продължаващите случаи на респираторни заболявания сред учениците.