Деца от благоевградско село помогнаха на възрастни хора да си приберат дървата

Разни новини

Момчета веднага решили да помогнат, при това безвъзмездно. Те пренесли всички дърва в къщата на старите хора, а самите стопани ги наблюдавали отстрани и си почивали.Четиримата момчета веднага се превърнаха в онлайн сензации и снимката им обикаля редица социални мрежи и групи. Бабата и дядото били много благодарни на децата, както и техните училите и родители, които се гордеели с тях.Проучване, проведено през 2014г. показва, че около 4 на сто от възрастните хора в България се чувстват самотни и изолирани. Те живеят в отдалечени домове или нямат близки роднини, които да се грижат за тях. Това прави цялостното им всекидневие изключително по-трудно и натоварено. Добрите примери като тези от село Марикостиново са рядкост, но все пак са повод за гордост!