Дават 3 месеца срок на общините да решат за язовирите

Разни новини

С преходни и заключителни разпоредби сме определили един тримесечен срок за вземане на решение от общините, респективно общинските съвети кои язовири да запазят за стопанисване и кои да прехвърлят на държавата. Това каза вицепремиерът Валери Симеoнов, който обяви резултатите от работната група относно безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

„След този тримесечен срок, ще бъде организирано създаването на държавно предприятие, което да поеме собствеността на язовирите, които се прехвърлят от общините от една страна, а от друга страна да поеме и собствеността върху останалите държавни язовири”, обясни Симеонов. Дава се право също така и на частните язовири по желание на техните собственици също да бъдат прехвърлени към това държавно предприятие „Също така взехме решение за създаването на специализирано предприятие, което да се ангажира с всякакви ремонтни действителности по язовирните стени и повече самите язовири, с други думи по поддръжката”, каза той.

По думите на вицепремиера днес окончателно формулирали промените в Закона за водите, с който да осигурят необходимия обхват, контрол, поддръжка и ремонтни дейностите на всички язовири в България, които са около 6000. След Великден ще бъде предложен законовия текст в Парламента за приемане.

В предложенията създали текстове в Закона за водите, съгласно, които да бъде извършено класифициране на язовири основно в две категории – на първо място по отношение на тяхната големина, на второ място по отношение на тяхната опасност. Договорили и възложили стопанисването на тези язовири съобразно досегашните им ползватели, които основно са били ангажирани с поддръжката на язовирните стени. „Това са няколко групи язовири, съобразно това към кое министерство са били, към кое ведомство са били на разпореждане техните стени, но сега вече прехвърляме цялата собственост на целите язовири към тези ведомства”, каза Симеонов. На първо място това е НЕК, това е МЕ – там има около 30 язовира. На второ място това са „Напоителни системи”, които имат общо около 200 язовира, на трето място това са ВиК дружествата, които се разпореждат с около 10 язовира. Освен тях има и около 4500 общински язовири и няколко стотин по думите му частни язовира, предаде БГНЕС.

Енергийният министър Теменужка Петкова припомни, че Националната електрическа компания стопанисваше до настоящият момент, едни от най-големите комплексни и значими язовири. Язовири, чието основно предназначение, чрез тях да се произвежда електрическа енергия. Тя посочи, че години наред НЕК стопанисваше тези язовири, но без да ги управлява. „Стопанисването се изразяваше в това НЕК да извършва разходи по поддръжката на тези язовири, затова, защото те са наистина най-големите, комплексни и значими язовири и те трябва да бъдат в перфектно състояние, в каквото смея да твърдя, че язовирите, които НЕК стопанисва са наистина в такова в добро състояние отлично състояние”, заяви тя. Петкова обясни, че с предлаганите промени се дава яснота по отношение на това, че всички тези язовири, които се намират в приложение Номер 1 към Закона за водите, ще бъдат стопанисвани и управлявани по ред и начин, който ще бъде определен съвместно по предложение на съответните министри, в чиито ресори са такива големи и комплексни и значими язовири. „Наличието на такова единоначалие на практика ще даде много по-голяма сигурност, много по-голяма яснота по отношение на управлението на тези язовири, което смятам, че е в интерес на всички”, заяви тя.