Държавата финансира извънкласните дейности с 25 млн. лв.

Разни новини

Министърът разгледа Ученическата спортна школа в града, запозна се с дейностите на Центъра за работа с деца и Центъра за подкрепа на личностно развитие.

Вълчев категорично подкрепя политиката по десегрегация в училищата

Категорично трябва да се провеждат политики по десегрегация, за да не се увеличава броят на сегрегираните училища. Това каза пред жу…

Чрез дейностите по интереси ние можем да насърчаваме спорта, различни дейности в областта на техниката, на моделирането, каза Вълчев.

Министърът посети панорамата на средното образование и разгледа щандовете на 14 професионални и профилирани училища. Той прави химични опити с учениците от ПГХТБТ „Мария Кюри“, присъства и на демонстрации с роботи на възпитаници на НПТГ „Шандор Петьофи“. Министър Вълчев посети техническата гимназия и изрази надежда в нея успешно да се реализира проект, с който ще се модернизира материалната база.Радвам се, че „Шандор Петьофи“ е национална гимназия, припозната като национална от учениците и техните родители далеч извън границите на областта, каза министърът. Вълчев изрази удовлетворение, че и в профилираната, и в техническата гимназия в града се разкриват специалности, свързани с компютърно моделиране.

Все повече училища у нас въвеждат иновативни методи на образование

Все повече училища у нас въвеждат иновативни методи на образование, смятат Нели Керемидчиева от Общност за демократично образование и Д…