Д-р Георги Тодоров: МЗ падна в капан, който само си заложи.

Здраве
Националната здравна карта , обявена за решение на проблемите с “големия брой болници” и регулация за по-добър достъп до лекар, няма да се публикува в Държавен вестник, така Нормативния документ, няма да влезе в сила. Твърдението че това не е необходимо от представители на МЗ е невярно. Според източници от ръководството на Държавен вестник, Националната здравна карта, не е давана за печат и не стои на дневен ред за публикуване.Поне до днес! Решение №202 на МС от 24.03.2016г с което се одобрява НЗК, не е достатъчно. На практика НЗК я има на сайта на МЗ, но товаспоред АПК, чл.75, не законовия начин за Националната здравна карта да влезе в сила и да породи последствия. НЗК и свързаните с нея критерии, определя с кого и как да се сключи договор с РЗОК, в цялата страна. Не само за болниците! Тя е нормативен акт, засягащ всички граждани на страната. Като отказва да бъде публикувана, МЗ и/или Министерски съвет , блокира на практика възможността на лекарите от цялата страна да сключат договор с НЗОК, по законово издържан път. Блокирано е подаването на документи в РЗОК от лекарите, защото по чл. 81 от закона за лечебните заведения, следва да има документ от Регионалната Здравна Инспекция във всяка област, за достатъчност или недостиг на Специалисти в извънболничната помощ. РЗИ не знаят какво да правят, те или не приемат документите на колегите ни, или ги приемат и не издават документ – вх. Номер, че са ги приели. ЕТО ЗАЩО БЛС ПРЕПОРЪЧА НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ: ПОДАВАЙТЕ СИ ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО РЗИ ПО ПОЩАТА С ОБРАТНА РАЗПИСКА, ТЯ Е ВАШИЯ ВХОДЯЩ НОМЕР!!!
МЗ само падна в капан, който само си заложи.
От тези действия следват следните изводи:
1. Договорите на специалистите, може да не се сключат, или да се сключат избирателно, по правила, които не са обнародвани, ТОВА ВАЖИ ЗА ЛАБОРАОТРИИТЕ, ЗА ГРУПИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДКЦ И МЦ, И РЕНТГЕНИТЕ.
2. Несключилите договори , колеги-специалисти: Кардиолози, дерматолози, гастроентеролози, ендокринолози и т.н., които са издавали Направления за лаборатория или друг специалист, може да се окажат издатели на документи , които са нямали право да издават.
3. Всеки един лекар, отчел такива направления, по т.2 ако има договор след 30.04.2016 с НЗОК, може да не получи плащане за труда си.
4. Болниците може да останат без лекари, защото чл. 81 от Закона за Лечебните заведения, касае лекарите, но засяга болниците! Ако РЗИ не започне да приема документи, на лекарите, процеса на сключване на договори или ще върви незаконно, след 30.04.2016 или
Ако сме правова държава, РЗОК в страната следва да приемат документи, но когато лекаря работи и в болница, следва да го уведомят , че в 7 дневен срок , следва да представи удостоверение по чл. 81, и понеже РЗИ не ги издават, се получава порочен кръг.
Хаоса е пълен, никой не знае как работи и защо работи! Ако се спазват нормативните изисквания – кой ще има договор и кой няма да има, никой не може да отговори. И тук говорим само за извънболничната помощ. За болниците е абсолютно неясно.
Уважаеми пациенти, понеже и на нас не ни ясно как работим, простете ни, ако сме ви причинили неудобство. Уважаеми журналисти, проверете и публикувайте състоянието на хаоса създаден от МЗ.


Source: Здраве
Д-р Георги Тодоров: МЗ падна в капан, който само си заложи.