Д-р Джани Букикио стана почетен доктор на Великотърновския университет

Разни новини

Инсигниите на Doctor honoris causa бяха връчени на д-р Букикио от ректора на Търновската Алма-матер проф. д-р Христо Бонджолов. Той припомни, че решението за наградата е на Академичния съвет на ВТУ  от 28 януари 2019 г. в съответствие със статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на висшето училище. Проф. Христо Бонджолов подари на новия почетен доктор копие на патронната икона на Великотърновския университет.Д-р Джани Букикио е една от забележителните личности в съвременна Европа. Той е изтъкнат учен, юрист и преподавател. От 2009 г. е председател на Европейската комисия за демокрация чрез право, известна като Венецианската комисия. Автор е на редица студии и статии в областта на основните права, конституционното и международното публично право. В качеството си на председател на Венецианската комисия д-р Букикио е оказвал подкрепа на демократичния процес в България чрез изработването на доклади и становища по ревизиите на Конституцията, както и по редица законодателни инициативи за реформиране на съдебната система.

Великотърновският университет отбеляза 140-годишнината на Търновската конституция с юбилейна научна конференция

140-годишнината от приемането на Търновската конституция е поводът за провеждането на юбилейна научна конференция във Великотърновския …

„За мен е огромна чест да бъда удостоен с това високо звание“ – благодари новият Doctor honoris causa на ВТУ. В своето академично слово д-р Букикио разказа за създаването и дейността на Венецианската комисия, която е консултативен орган по конституционно-правни въпроси към Съвета на Европа.Официалната церемония се състоя в 321 аудитория на Ректората. Тя бе уважена от конституционните съдии с председател проф. д.ю.н. Борис Велчев.