Чуй приказка тъжна

Стари градски песни

Чуй таз приказка тъжна
за девойка една,
чудно хубава, нежна,
но била без душа.

Тя живяла самотна,
без любов, без другар
и очаквала плахо,
бог да и прати дар.

Отлетяли години,
тя била все сама,
туй е съдбата на всеки,
който няма душа.

(стар шлагер по стихове на Асен Разцветников )