Чиновници бранят приемно семейство със съмнение, че е упражнявало сексуален тормоз върху дете

Разни новини

“Разсиновяване” на дете предизвиква съмнения за сексуално насилие над дете, което е било настанено в приемно семейство.
Директорът на дирекция “Социално подпомагане” в Ямбол Мария Славова извежда друго дете, настанено във въпросното семейство и по-късно е уволнена. Това е второто ѝ уволнение, като първото е било поради причината, че не е комуникирала с кмета. Съдът е преценил, че твърденията са неверни.
Историята започва, след като адвокат Дарена Миткова става защитник на 6