Целувам ви ръка мадам

целувам

Мадам, Вас любя, по Вас копнея,
от дълги седмици по Вас лудея,
но няма полза, напразно всичко,
уви, сърцето Ви не е самичко!

Погледа Ви казва и мълчи,
но няма власт над моите мечти,
целувам Ви ръка мадам,
но друг е моят блян…

Аз тъй галантен съм, мадам,
май щом настъпи
сърцето Ви свободно пак
ще стане,
в краен случай, ще ме спасите,
ако сърцето си разделите.

(стари градски песни)