Краткосрочни, средно срочни и дългосрочни последици – новини от НОИ

Очаква се пенсията за трудова дейност средно на пенсионер през2024 г. да достигне 669 лева Със Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.и Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр.77 от 16 септември 2021 […]

Продължете да четете

НОИ с важна информация

Малко над 719 хиляди българи получават вдовишка добавка към пенсията си. Това показват данните на Националния осигурителен институт за деветмесечието на миналата година. Близо 639 000 от тях получават парите към пенсията си за старост, а около 70 000 – към инвалидната си пенсия. Вдовишката добавка е в размер на 26,5% от пенсията или сбора от пенсиите на […]

Продължете да четете

Шест заплати при пенсиониране – вижте новите изисквания

Предстои ви да се пенсионирате и имате стаж над 10 години във фирмата, в която работите? След промените в Кодекса на труда в края на 2020 г. вече има и промени в условията за получаване на прословутите шест заплати при пенсиониране. В този текст ще разберете какви са изисквания, които трябва да бъдат спазени по действащите вече […]

Продължете да четете

Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 18 декември 2020 г.

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че поради изтичане на срока на сключените договори за ползване на помощта за профилактика и рехабилитация за 2020 г., териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения до 18 декември 2020 г. включително. Последната дата, на която лицата могат да постъпят в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 21 […]

Продължете да четете

Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис

Издаването на персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт (ПИК на НОИ) по електронен път вече се заявява чрез нова електронна услуга на НОИ и подписване с електронен подпис през мобилни устройства/телефони. Електронната услуга на институцията изисква наличие на смартфон с инсталирано приложението на „Евротръст Технолъджис“ АД за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис, което […]

Продължете да четете

Близо 19 000 справки за прогнозния размер на пенсията са направени

От 4 май т.г. досега през електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ на интернет страницата на НОИ са направени справки с Персонален идентификационен код (ПИК) за 18 841 лица. Електронният калкулатор бе актуализиран след влизането в сила на промените в методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент. Бъдещите пенсионери трябва да направят избора си дали коефициентът […]

Продължете да четете

НОИ и SGK обсъдиха споразумението за изплащане на български пенсии в Турция

В Анкара се състоя поредната среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Института за социално осигуряване (SGK) на Република Турция. Source: nssi

Продължете да четете