Условия за получаване на повече от една пенсия

Кодексът за социално осигуряване (КСО) е основният нормативен акт, в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те могат да се получават при условията на чл. 101 от КСО. Съгласно чл. 101, ал. 1 от кодекса не могат да се получават […]

Продължете да четете

НОВИНИ ОТ НОИ – Въпроси И Отговори 6

Въпрос: Мои близки, родени в същата година като мен, получиха уведомителни писма, с които НОИ ги информира, че навършват пенсионна възраст, както и за условията, при които могат да се пенсионират по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Аз обаче не съм получил такова писмо. Застрашава ли това правата ми? Отговор: На основание чл. […]

Продължете да четете

НОВИНИ ОТ НОИ – Въпроси И Отговори 5

ВЪПРОС: Защо пенсията, която ми беше отпусната преди 4 месеца е повишена само с 60 лв., без да е направено увеличение с обявените 10 процента? Отговор: Увеличението с 10% се отнася за пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до края на 2021 г.В размера на по-новите пенсии, отпуснати с начална дата от 1 януари до 30 юни […]

Продължете да четете

НОВИНИ ОТ НОИ – Въпроси И Отговори 4

Въпрос: Получавам инвалидна пенсия. Очаквах по-голямо увеличение на размера ѝ от 1 юли. Моля да ми обясните как точно е направено изчислението. Отговор: С новата разпоредба в КСО (§ 7ж, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /ПЗР на КСО/), е регламентирано увеличението на пенсиите за инвалидност от 01.07.2022 г.. Тя предвижда, […]

Продължете да четете

НОВИНИ ОТ НОИ – въпроси и отговори 3

Въпрос: В някои медии през последната седмица се посочват доста високи проценти за увеличение от 1 октомври т.г. на по-отдавна отпуснатите пенсии. Наистина ли се планира такова драстично повишение на пенсиите? Отговор: Националният осигурителен институт (НОИ) желае да поясни категорично, че сочените в редица публикации напоследък десетки и стотици проценти на нарастване на пенсиите от 1 октомври […]

Продължете да четете