БСК използва “Стига вече” заради “екотаксите” за камиони и автобуси

Разни новини

БСК постави няколко въпроса във връзка с предстоящите промени, като един от най-важните за разширената отговорност е кой всъщност важи продуктова такса за пускане на моторни превозни средства в България – производителите им или хората и фирмите, които регистрират съответното превозно средство в КАТ? “Практически, документът за платена такса е част от необходимите условия за първоначална регистрация на автомобила. И всички лица (юридически и физически), регистриращи автомобилите си, се оказват членове на организации по оползотворяване – може би около 100 хиляди. Не става ясно как се контролират тези задължени лица“.

Съвсем скоро - нови екотакси за автомобилите, уверява Нено Димов

Предполагам, че в рамките на този или началото на следващия месец наредбата за новите екотакси за автомобилите ще влезе в Министерския …

БСК счита и, че новата продуктова такса не бива да се нарича “екотакса” – защото не касаела чистотата на въздуха, а отпадъците от моторното превозно средство. Камарата посочва, че “екотакса” има в Закона за опазване на околната среда и че събраните от нея постъпления отиват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), но Министерският съвет не е издал необходимия административен акт, за да се случва това.

Aко платените към ПУДООС продуктови такси се използват за проекти по околна среда, финансирани от предприятието (общо около 3 млн. лв. годишно), няма никаква яснота какво става с останалите средства, в размер на около 50-60 млн. лв. годишно. А с новите такси за камионите и автобусите, сумите вече ще възлизат на над 90 млн. лв. годишно. Няма основание да се смята, че с разширяването на обхвата на продуктовите такси за камиони и автобуси ситуацията би се променила – ще бъдат събрани допълнително около 25 млн. лв., за които никой в държавата не би могъл да каже как ще се изразходват за целите на по-доброто управление на отпадъците от ИУМПС“, подчертават от БСК.