Борис Бонев с идеи срещу недостига на места в детските градини в София

Разни новини

Общинският съветник Борис Бонев внесе доклад в Столичния общински съвет, адресиращ острия недостиг на места в яслените и градинските групи в София. В докладът си той предлага да бъде изготвен ясен план за действие, включващ последователни стъпки и комплексни решения на проблема, който продължава да се задълбочава въпреки обещанията на управляващите.

На първо място докладът предлага следене на недостига на места в реално време, което ще покаже в кои райони има най-сериозен недостиг и ще позволи адекватно планиране на инвестициите. “В момента Общината няма точна представа в кой район на София има най-голям недостиг, което принуждава управляващите да работят на сляпо. В ситуация на ограничен ресурс за инвестиции в нови детски заведения това е недопустимо. Всяка отговорна община трябва да инвестира приоритетно именно в райони с най-сериозен проблем”, обясни мотивите си Борис Бонев от “Спаси София”.

От организацията предлагат също преустройство на вече съществуващи сгради в детски заведения. Според Бонев необходимо е да се идентифицират и сгради, строени за детски градини, но ползващи се в момента като сгради за администрацията, и те да бъдат преустроени обратно в детски заведения. Такива сгради има в “Младост”, “Изгрев” и “Люлин”, например, и тяхното преустройство би спомогнало недостигът да бъде намален в къси срокове.

В предложението си до Общинския съвет, Бонев предлага и план за строителство на нови детски заведения, наблюдаването на новостроящия се жилищен фонд и съпоставянето му с реалния капацитет на социалната инфраструктура във всеки район, както и строг контрол и по-добро управление на ремонтите на детски градини и ясли.

“Имаме сериозен проблем, при който над 10 000 деца са останали без места в детските заведения на София. Няма как да го решим, ако нямаме ясен план за действие с конкретни срокове, строг контрол и отчетност пред обществото за свършеното и предстоящото”, аргументира се независимият общински съветник.

“От няколко месеца работим усърдно по този подробен доклад, защото негативните икономически и социални последици, предизвикани от недостига, са сериозна пречка за нормалния живот на софиянци особено в сегашната кризисна ситуация. Това е задълбочаващ се проблем, чието решение е отлагано с години. Време е да започнем работа по дългосрочното му и комплексно разрешаване”, заяви Борис Бонев от “Спаси София”.

По думите му причините за недостига се коренят в неадекватното градско планиране, от една страна, и лошо управление и организация на вече съществуващия сграден фонд, от друга.

Поставете оценка:

Оценка от 0 гласа.