Близо 70% спад в добивите на пшеница в Добричко

Разни новини

Какви са добивите на пшеница в различните общини на страната? В 10 области са получени значително по-ниски добиви, в сравнение със средните за съответната област за последните 5 години. Това показват оперативни данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), споделени от специализирания портал “Агрозона”. Това са Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Шумен, Търговище, Силистра, Разград, Русе. Намалението варира от 68 % за област Добрич до 15 % за област Разград. Всички тези области попадат в Североизточна и Югоизточна България.

В област Добрич през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница са по-ниски с 68 % средно за областта в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират от 130 кг/дка за община Генерал Тошево до 220 кг/дка за община Добрич-селска. Във всички общини на област Добрич получените добиви са с над 60 % по ниски в сравнение със средния добив за областта за предходния петгодишен период. Най-голямо е намалението със 70 до 77 % за общини Балчик, Каварна, Шабла и Генерал Тошево.

В област Варна през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница средно за областта са по-ниски с 49 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-широки граници от 122 кг/дка за община Девня до 400 кг/дка за община Дългопол. В две общини – Дългопол и Аксаково намалението на добива в сравнение със средния добив за областта за периода 2015 – 2019 г. е с около 20 %.

В три общини намалението е под 50 %. За община Варна 38 %, 40 % за община Бяла и 43 % за община Долни Чифлик. В останалите 7 общини намалението е с над 50 %. За община Девня 76 %, за община Белослав 67 % за община Суворово 63 %, за общините Аврен, Вълчи дол и Провадия 57 %, и 50 % за община Ветрино.

В област Сливен през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница за областта са по-ниски с 47 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в границите от 110 кг/дка за община Сливен до 322 кг/дка за община Нова Загора. Добивите в община Сливен са със 76 % по-ниски в сравнение със средните за областта за периода 2015-2019 г., добивите в общините Котел и Твърдица са с 54 % и 56 % по-ниски, а в община Нова Загора с 22 %.

Поставете оценка:

Оценка от 0 гласа.