Бизнесът излиза от капана на НАП

Разни новини

Редица удостоверения и справки, които граждани и фирми подават към администрацията, да започнат да се събират по служебен път. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предложени за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Становища могат да се подават до 14 септември.

Близо 189 000 собственици на нефункциониращи търговски дружества пък вече няма да бъдат принудени да подават годишна данъчна декларация, предвижда друго изменение в кодекса. В проекта на финансовото министерство е записано, че юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, ще бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър.

В пунктовете за технически преглед собствениците на коли занапред няма да се налага да доказват, че са платили данъка си, предвиждат промените. Изменението ще засегне 3.8 млн. собственици на автомобили. Сега трудности възникват в пунктовете, които нямат връзка с общинските администрации, и собственикът трябва да носи бележката за платения данък на ръка. Ако е превел парите за данъка онлайн, пък се налага да ходи в общината, за да вземе платежния документ.

С промените в ДОПК се дава и достъп на данъчните власти до информация за борбата с изпирането на пари съгласно европейска директива. Така и данъчните вече ще имат информация за действителните собственици на фирми и активи съгласно регламента на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Занапред хартиени удостоверения ще се издават служебно и по електронен път. С приемането на промените в ДОПК гражданите вече няма да се налага да си вадят удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 закона. То ще се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията, посочват от финансовото министерство.

С промени в преходните и заключителни разпоредби на ДОПК се правят и поправки в още няколко закона, сред които Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС, Законът за счетоводството. С текстовете се въвеждат и административни облекчения за бизнеса./Марица.бг