Без такси за първокурсници от определени специалности

Разни новини

Първокурсниците, приети в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда през тази учебна година, ще бъдат освободени от такси. Това реши Министерски съвет на свое заседание.

Мярката ще обхване 4476 студенти  – 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.

Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.

„Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната”, уточняват от пресслужбата на Министерски съвет.

Поставете оценка:

1

Оценка 1 от 1 гласа.