БЕЛОКАМЕННА ЧЕШМА

Стари градски песни

Край гората път извива,
а край пътя сам сама ,
сребърни струи разлива
белокаменна чешма.

На чешмата надпис скромен
с длето тънко издълбан,
пази вековечен спомен
за нечуваната бран.

В тия златокоси ниви,
гдето слънцето мълви,
своите приказки щастливи
на безгрижните треви.

Твоите братя са се били
непобедими в кървав бран.
Отдъхни край мене мили,
пий в забрава и покой.