БАН създава Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

Разни новини

Това се посочва в специално съобщение на сайта на академията.

От догодина НИМХ ще се отдели от БАН

Считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от основно звено при Българската академия на наук…

В съобщението се казва, че институтът е правоприемник на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ – БАН с конкретно формулирани мисия, предмет на дейност, състав и научна структура и щат.Седалището на новосъздаденото научно звено е в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.