БАН сама се хвана в лъжа за АЕЦ “Белене”

Разни новини

Прогнозата не е нещо учудваща ни най-малко, но е изключително важна, защото опровергава напълно глупостите, написани от БАН в платения от Българския енергиен холдинг (БЕХ) доклад по договора за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката).

БелеНЕ!

Знаете ли какво представлява Прозорецът на Овертон? Грубо казано това е методология, която показва дали една идея е обществено приемлив…

“В резултат от съвкупното действие на посочените фактори получаваме увеличение през 2040 година с около 300 000 души на населението спрямо 2015 година (при /икономически/ вариант на висок растеж), или възстановяване на равнището от 2015 година (при /икономически/ вариант на умерен растеж), или намаляване на населението с около 300 000 души през 2040 година (при /икономически/ вариант на нисък растеж)” (стр. 42).

Какво излиза – че в два отделни доклада на БАН има тотално различаващи се данни. В този за “Белене” дори се разглежда вариант на много силно икономическо развитие, който даже ще увеличи населението с 300 000 души! Точно в този доклад (той е в две части – междинен и окончателен) обаче липсват имената на авторския колектив, който го е изготвил! Другият доклад, изготвен безплатно с оглед демографската политика, си е надлежно подписан, като сред авторите му личат имената на професорите Щ. Щерионов, К. Владимирова, К. Борисова-Маринова, както и доц. Е. Димитрова.В журналистиката, когато нещо не е подписано, достоверността му автоматично бива поставяна под съмнение. Сега вие сами изберете на кого да вярвате!