Български ученици спечелиха медали на олимпиади в Русия и Португалия

Разни новини

Българският отбор, който участва за петнадесети пореден път в олимпиадата, бе представен от учениците, класирали се на първите четири места на последната Национална олимпиада по химия.

Българи спечелиха три бронзови медала от международна олимпиада по химия

Българи спечелиха три бронзови медала от 46-ата Международна олимпиада по химия. Ръководители на отбора са доц. д-р Донка Ташева и доц….

Златен медал получи Камен Петров, ученик от XII клас на НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, гр. София, а сребърните медали бяха за Дамян Францов от XI клас на СМГ „Паисий Хилендарски” – гр. София, и Евгени Стателов от XII клас на ЕГ “Пловдив”, гр. Пловдив.В отбора участва още и Кристиян Вилхемов от XI клас НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, гр. София. Ръководители на отбора бяха доц. д-р Христо Чанев и гл. ас. д-р Даниела Цекова. Тази година олимпиадата се проведе в град Санкт Петербург, Русия.

В състезанието участваха 150 младежи от 29 страни от Европа, Азия и Африка. В надпреварата за първи път се включиха Австрия, Иран, Китай, Сирия, Словакия, Хърватия и Чехия.019г.Три сребърни и три бронзови медала пък спечелиха български ученици на състезание в Португалия. Петър Жотев от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, Красимир Масларов от Националната природо-математическа гимназия, и Александър Проданов от Профилираната природо-математическа гимназия в Казанлък спечелиха сребърни медали на XVII-тата олимпиада по природни науки на Европейския съюз EUSO, която се проведе в Алмада, Португалия.

Български учен химик получи световно признание

Българка получи място в Менделеевата таблица заради цялостния си принос в областта на научните изследвания. Международният съюз по чис…

Бронзови медали завоюваха Виктор Гилин от Националната природо-математическа гимназия, Павел Николов от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и Васил Николов от Първа частна математическа гимназия в София. Олимпиадата се проведе във Факултета по природни науки и технологии на Лисабонския университет NOVA в два кръга, а България участва с два отбора по трима ученици на възраст по-малка от 17 години, съгласно регламента на състезанието.

Участниците решаваха екипно експериментални задачи с изследователски характер, свързани с качествата на корка като природен материал, и използването на ресурсите на океана за добиване на енергия и за опазване на природата.Български ученици участват в EUSO за дванадесета поредна година. Една от основните цели на инициативата е да стимулира работата с даровити деца от европейската общност, да развива умения за работа в екип и решаване на теоретични и практически задачи в областта на природните науки.