Българите масово подкрепят наличието на “Натура 2000”

Разни новини

Според отговорите на българските участници в допитването, 51% настояват в тези зони икономическата дейност да бъде изцяло забранена, а 45% допускат строителство само при изключителен обществен интерес и при пълно възстановяване на увредената природа, пише в. “24 часа“.

Нено Димов оттеглил поправките в Закона за биологичното разнообразие по нареждане на Борисов

По нареждане на премиера Бойко Борисов екоминистърът Нено Димов е оттеглил поправките в Закона за биологичното разнообразие, които отсл…

Данните показват, че 41% от българите са чували и знаят какво е “Натура 2000”, а 35 на сто само са чували. За сравнение в ЕС 70 на сто от хората заявяват, че никога не са чували това наименование. 71% от запитаните обаче казват, че територии като “Натура 2000” играят съществена роля в опазването на биологични видове.Сред щетите, нанасяни на околната среда, на първите места отговорилите поставят замърсяването на въздуха, почвата и водата, както и съответните отражения в промените на времето. 96% от участвалите в проучването отговарят, че хората са длъжни да се грижат за природата, а 95% считат, че грижата за природата е от съществено значение за климата.