България и Румъния стават членки на ЕС

Разни новини

Началото на процеса се поставя от шест държави, които основават Европейската общност за въглища и стомана през 1951 г. От тогава броят на държавите членки на ЕС се е увеличил до 28, след като България и Румъния стават членове на ЕС на 1 януари 2007 г., а Хърватия – през 2013 г.

Изключени са 3 и 4 реактор на АЕЦ “Козлодуй”

За в бъдеще броят на страните членки може да достигне 30 или повече, тъй като на Европейския съвет в Солун държавите от Западните Балкани получиха обещание за бъдещо членство, когато изпълнят копенхагенските критерии.

За да бъде присъединена към ЕС, желаещата страна трябва да отговори на икономически и политически условия, познати още като „копенхагенски критерии“ (установени след срещата на високо равнище в Копенхаген през юни 1993), които изискват наличието на стабилно демократично управление, което зачита правото на закона, и съответните свободи и институции. Съгласно Маастрихтския договор всяка страна членка на Европейския съюз, както и Европейския парламент, трябва да одобрят всяко едно разширяване.Процесът на разширяване е основният двигател на друг по-общ европроцес, известен като „европейска интеграция“, който представлява засилване на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС с цел постепенно хармонизиране на техните закони.България и Румъния приключват преговорите и затварят всички глави на договорите си за присъединяване. След подписването им страните стават пълноправни членки на съюза от 1 януари 2007 година. Успешно преодоляват опасността от въвеждане на така наречената предпазна клауза, която би могла да забави присъединяването с 1 година, ако обещанията, дадени от съответната страна, не са спазени.България приключва преговорите си през юни 2004 и подписва договора си на 25 април 2005 г. Става пълноправен член на ЕС на 1 януари 2007 г., заедно с Румъния. Държавата е взела мерки за скорошно присъединяване към Еврозоната (зоната на използване на еврото като валута) евентуално от 2012 г. Валутата на страната (лев или BGN) е фиксирана към еврото с курс 1,95583 лева за 1 евро.Румъния приключва преговорите си през декември 2004 г. и подписва договора си на 25 април 2005 г. За присъединяване към Еврозоната на страната ще е необходим по-дълъг период, отколкото на България.

Избухва Трънското въстание

Източник: Уикипедия