БАЛАЛАЙКА

балалайка

Бях в Балалайка, в тоя чуден

бар, где страст кипи
и зърнах те и в миг изтръпнах
аз от твоя поглед мил.
Ти се спря при мене,
целуна ми ръка в оня час
и равнодушен беше твоя глас
и аз горях от страст.
Но ти изчезна пак
и твоя лик любим,
за мен е само спомен скъп,
уви такъв е днес света.
Бях в Балалайка, в тоя чуден

бар, где страст кипи
и зърнах те и в миг изтръпнах
аз, като ме погледна ти.
стари градски песни