Бъдещи моряци ще сформират ученически флотски отряд в Русе

Разни новини

Ученици от ПГРКК ще се обучават 9 месеца, след което ще сформират представителен дунавски флотски отряд. Проектът цели създаването на обучителен модул за извънкласна дейност, подкрепящ образуването на представителни формирования във всички учебни заведения на града. Партньори в реализацията на проекта, освен ПГРКК, ще бъдат Професионалната гимназия по облекло (ПГО) „Недка Иван Лазарова”, чиито ученици ще помагат в изработването на униформите на отряда, Военно окръжие – Русе, Регионалния исторически музей и русенския регионален клуб на НД „Традиция”.

Инициативата „Един пояс, един път“ сближава Китай и Източна Европа

От 12 до 14 април, в град Нинбо, Китай ще се проведе IV Китайско изложение на културните и творческите индустрии. За последните три год…

Участниците в патриотичната инициатива ще се запознаят подробно със славната история на местните военни части, съвременната ни армия и възможностите на младежите да постъпят в нейните редици.