БАБХ откри негодни храни в детски градини и училища

Разни новини

За месец БАБХ е съставила 28 акта при над 2700 проверки в детски градини и училища. След инспекциите на агенцията много продукти са изпратени за унищожение.

Българска агенция по безопасност на храните състави 28 акта за установяване на административно нарушение и издаде 136 предписания при извършени 2705 проверки в хранителни блокове към детски ясли, детски градини, детски кухни-майки и училищни столове и бюфети на територията на цялата страна.

От пресцентъра на БАБХ уточняват, че засиленият контрол се провежда във връзка с началото на учебната година, като целта му е проверка на съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство.

В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване над 24 литра прясно мляко, 155 яйца и над 70 кг храни, от които 13 кг продукт от птиче месо със съдържание на соев протеин и консерванти, близо 1 кг кашкавал, който не е произведен по БДС, както и 850 г замразена риба с изтекъл срок на годност и над 18 кг бисквити в несъответствие с изискванията на Наредба 9/2011г.

При извършените инспекции са констатирани нарушения, свързани с несъответствия по сградов фонд и оборудване, некоректни и нередовно водени записи по Системите за управление на безопасността на храните (СУБХ), наличие на храни, които не отговарят на Наредбата за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на у…