Авторът на филм за Христо Фотев с признание – сега няма къде да го видите

Разни новини

Кои и кога са първите Ви проявления на човек, който се интересува от професията на оператора?Бил съм на четири години, когато ревнах на майка ми, че искам филмова лента и няколко години след това се насочих към фотографията, която е в основата на всичко.По-осъзнато съм използвал фотоапарат през 1967 година, когато баща ми донесе от Русия. С него направих първите си снимки.Тогава разбрах, че светът е по-различен през визьора на камерата. Да направиш една композиция, която да харесат хората е нещо като „дар от бога“.