Автобусни превозвачи спират за малко работа днес (14 юни), канят се да идват пред парламента

Разни новини

Превозвачите обаче са разделени – оказва се, че има и такива, които подкрепят закона.

Превозвачите срещу създаването на нова автомобилна камара

12 неправителствени организации поискаха среща с председателя на Народното събрание и председателя на Комисията по транспорт към парлам…

Против сме, защото този законопроект е създаден в непрозрачност, без участието на автобусните превозвачи, без да се отчитат интересите и проблемите ни. Този закон е в интерес на товарните превозвачи, каза Петър Захариев от Браншовия съюз на стопанската инициатива в транспорта.

Захариев даде пример – лицензите ще се прекратяват от председателя на новата Браншова автомобилна камара. Председателят ще е превозвач и ще издава и спира от конкурент. Заложен е и членски внос от 15 000 лева – как ще се плаща, след като повечето превозвачи са малки, попита Захариев.Лицензите ще ги издава и отнема министърът на транспорта, категоричен беше Йордан Арабаджиев, председател на Съюза на превозвачите в България. Освен това, пред Нова телевизия той посочи, че няма фиксиран членски внос – той ще бъде уточнен от Учредително събрание на новата Браншова автомобилна камара. Твърдят се неща, които са точно обратното на записаното в законопроекта, опонира Захариев. Без диалог отиваме към протест, изрази съжаление Арабаджиев.